ŠKÓTSKO

ŠKÓTSKO 2018-01-03T14:06:54+00:00

Project Description

Š K Ó T S K O

spojené s návštevou Amsterdamu

15.– 24. júl 2018

Program zájazdu:

 1. deň : Odchod zo Zvolena v ranných hodinách. Cesta územím Slovenska, Česka, Nemecka. Vo večerných hodinách tranzitné ubytovanie na území Nemecka.
 2. deň : Po raňajkách pokračovanie v ceste územím Nemecka, Holandska. V poludňajších hodinách príchod do Amsterdamu, prehliadka najvýznamnejších pamätihodností mesta (Námestie Dam, kde sa nachádza Kráľovský palác, kostol Westekirke, Ríšske múzeum s Rembrandtovou „Nočnou hliadkou“, Námorné múzeum a pod. Osobné voľno s možnosťou plavby po amsterdamských kanáloch. V podvečerných hodinách presun do  Rotterdamu, nalodenie na nočný trajekt Rotterdam – Hull. Ubytovanie v kajutách, nocľah.
 3. deň : V ranných hodinách príchod do prístavného mesta Hull, cesta územím Veľkej Británie, zastávka v Heddon on the Wall, pri pozostatkoch Hadriánovho valu – rímskeho opevnenia vybudovaného pred 2000 rokmi. V popoludňajších hodinách príchod do Edinburgu, návšteva gregoriánskeho nového mesta – hlavná ulica Princess Street, Princess Mall. V prípade záujmu možnosť panoramatického výhľadu na kopci Calton Hill (Národný monument a Nelsonov monuent, Dugald Stewart Monument). Večer ubytovanie, prípadná návšteva jedného z mnohých škótskych barov, nocľah.
 4. deň : Po raňajkách pokračovanie v prehliadke mesta: Hrad s expozíciou korunovačných klenôt škótskych kráľov, v ktorého komplexe sa nachádza Stone of Destiny – korunovačný kameň, románska kaplnka Sv. Margaréty, Múzeum vojny…..Po ulici Royal Mile sa dostaneme k palácu Holyrood, oficiálnemu škótskemu sídlu kráľovskej rodiny. V prípade záujmu možnosť návštevy Národného múzea Škótska alebo The Scotch Whisky Experience. Večer voľný program.  Druhá noc v Edinburghu.
 5. deň : Po raňajkách presun do St. Andrews – najstaršieho univerzitného mesta Škótska Prehliadka Katedrály z 12. storočia a hradu z 13. storočia; návšteva Britského golfového múzea). Cestou technická zaujímavosť- most cez rieku Tay (svetová pamiatka z roku 1878). Po prehliadke presun na ubytovanie, nocľah
 6. deň : Raňajky, prehliadka prístavného mesta Aberdeen: Prístav s rybacím trhom, prípadne návšteva Námorného múzea, Katedrála sv. Machara (najstarší žulový kostol v meste), Marischal College a Kings College, významné obytné domy na Castle Street… Popoludní presun do Inverness, cestou zastávka v stredovekom mestečku Elgin. Vo večerných hodinách príchod do Inverness, ubytovanie, nocľah.
 7. deň : Po raňajkách mesto na rieke Ness – Inverness – správne stredisko oblasti Highland, jedinečné domy v gregoriánskom a viktoriánskom štýle, nádherný zámok s múzeom, kostoly. Presun do Fort Augustus, Plavba za „príšerou“ po jazere Loch Ness. Popoludní opustenie mesta, cesta do Edinburghu. Večer ubytovanie, nocľah.
 8. deň : Po raňajkách cesta do prístavného mesta Hull, vo večerných hodinách nalodenie na trajekt. Nočná plavba Hull – Rotterdam.
 9. deň : V ranných hodinách príchod do Rotterdamu, spiatočná cesta územím Holandska, Nemecka.
 10. deň : Pokračovanie v ceste územím Česka. Príchod do Zvolena v ranných hodinách.
 • Cena zájazdu / osoba:    669,- EUR  (pri plne obsadenom autobuse)
 • Služby CK zahrnuté v cene zájazdu :
 • Doprava :  luxusným zájazdovým  autobusom ( DVD prehrávač, audio, bufet, WC a pod.), trajekt Rotterdam – Hull a späť
 • Ubytovanie : 5 x  hotelovej kategórie, 2x na trajekte
 • Strava: 5 x raňajky na ubytovaní
 • Iné : sprievodca – zástupca CK, poistenie CK proti insolventnosti v zmysle zák. č. 281/2001. Zb. z., DPH
 • Cena zájazdu nezahrňuje ceny vstupov.
 • Cena a služby zájazdu sú garantované pri nezmenenom kurze a zákonných podmienkach platných v čase vydania programu. (Október  2017).
 • Poistenie  nie je zahrnuté v cene. CK môže zaistiť v prípade záujmu objednávateľa „Cestovné poistenie účastníkov zahraničných zájazdov“ realizované cez poisťovňu UNION.  Poistná suma za deň / osoba = 2,- €.
 • Storno podmienky cestovnej kancelárie a podmienky poistenia sú súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu .

 Zmena programu vyhradená!