RÍM

RÍM 2018-01-24T18:00:41+00:00

Project Description

„Večné mesto“ RÍM

27. apríl – 1. máj 2018

Stručný program :

 1.  deň : Odchod zo Zvolena v ranných hodinách.  Cesta územím Slovenska, Rakúska, Talianska, cesta cez noc
 2. deň : V ranných hodinách príchod do Ríma, spoločný a odporučený individuálny program. Vo večerných hodinách ubytovanie, prvá noc v Ríme.
 3. deň : Po raňajkách celodenný spoločný a odporučený individuálny program. Vo večerných hodinách presun na ubytovanie, druhá noc v Ríme.
 4. deň : Po raňajkách a opustení ubytovania celodenný spoločný a odporučený program. Vo večerných hodinách odchod z Ríma, spiatočná cesta územím Talianska.
 5. deň :  Pokračovanie v spiatočnej ceste územím Talianska, Rakúska. Príchod do Zvolena v popoludňajších hodinách.

Poznámka: CK pre účastníkov zájazdu zabezpečí spoločný a odporučí osobný program tak, aby účastník  mohol vidieť, prípadne navštíviť najzaujímavejšie a najdôležitejšie kultúrne a historické miesta Ríma: Bazilika sv. Pavla,  Koloseum,  Forum Romanum,  Kapitol, Lateránska bazilika, Bazilika sv. Klementa, Bazilika Santa Maria Maggiore, Benátske námestie s pamätníkom Viktora Emanuela II, Vatikánske múzeá (Sixtínska kaplnka), Námestie sv. Petra, Chrám sv. Petra, Anjelsky hrad a most, Španielske námestie a slávne Španielske schody, romantická Fontána di Trevi, pamiatka z antického obdobia Pantheon,  kvetinový trh Campo dei Fiori, pompézne námestie Piazza Navona, zákutia starého Ríma s pizzeriami a kaviarňami….a iné

 • Cena zájazdu / osoba :     224,- €  (pri plne obsadenom autobuse)
 • Služby CK v cene zájazdu :
  • Doprava :  luxusným zájazdovým  autobusom ( DVD prehrávač, audio, bufet a pod.)
  • Ubytovanie: 2 X ubytovanie hotelovej kategórie
  • Strava : 2 X raňajky na ubytovaní
 • Iné :     Sprievodca cestovnej kancelárie, poistenie CK proti insolventnosti  v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z., DPH.
 • Cena zájazdu nezahrňuje ceny vstupov.
 • Cena a služby zájazdu sú garantované pri nezmenenom kurze a zákonných podmienkach platných v čase vydania programu. (Október  2017).
 • Poistenie  nie je zahrnuté v cene. CK môže zaistiť v prípade záujmu objednávateľa „Cestovné poistenie účastníkov zahraničných zájazdov“ realizované cez poisťovňu UNION.  Poistná suma za deň / osoba = 2,- €.
 • Storno podmienky cestovnej kancelárie a podmienky poistenia sú súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu .

 Zmena programu vyhradená!