PRAHA

PRAHA 2020-02-06T10:06:17+00:00

Project Description

PRAHA

14. -15. máj 2020

Program zájazdu:

  1. deň : Odchod z Banskej Bystrice o 04.00 hod.(parkovisko pod Pamätníkom SNP). Cesta územím Slovenska, Česka. V poludňajších hodinách príchod do Prahy, spoločný a odporučený individuálny program : Strahovské nádvorie, Loretánske námestie, Loreta, Pražský hrad,  Kampa, Karlov most,  Karlova ulica, Staromestské námestie, Týnsky chrám…. Po absolvovaní spoločného programu osobné  voľno s možnosťou návštevy muzikálového predstavenia.  Vo večerných hodinách ubytovanie,  noc v Prahe.
  2. deň : Raňajky, pokračovanie v programe : povesťami opradený Vyšehrad  (Kostol sv. Petra a Pavla, Rotunda sv. Martina, vstupné brány, čertov stĺp, Vyšehradský cintorín), Národné divadlo, Betlehemské námestie, Obecný  dom, Prašná brána, Tylovo divadlo, Karolínum, Václavské námestie, osobné voľno. V popoludňajších hodinách spiatočná cesta (cca o 14. 00 hod.) Príchod domov  v neskorých večerných hodinách.

Cena zájazdu / osoba:  105,- EUR  (pri plne obsadenom autobuse)

Služby CK zahrnuté v cene zájazdu :

Doprava :        luxusným zájazdovým  autobusom ( DVD prehrávač, audio, bufet, WC a pod.)

Ubytovanie :  1 x  hotelovej kategórie

Strava:              1 x raňajky na ubytovaní

Iné :                  sprievodca – zástupca CK, poistenie CK proti insolventnosti v zmysle zák. č. 281/2001. Zb. z., DPH

Cena a služby zájazdu sú garantované pri nezmenenom kurze a zákonných podmienkach platných v čase vydania programu. (november 2019). Poistenie  nie je zahrnuté v cene. CK môže zaistiť v prípade záujmu objednávateľa „Cestovné poistenie účastníkov zahraničných zájazdov“ realizované cez poisťovňu UNION.  Poistná suma os./ deň  = 2,- €. Podmienky účasti na zájazde sú súčasťou Všeobecných zmluvných podmienok účasti na zájazdoch CK ČEKAN.

Zmena programu vyhradená!