POĽSKO

POĽSKO 2023-03-27T13:01:43+00:00

Project Description

POĽSKO

20. – 23. apríl 2023

Stručný program:

1. deň: Odchod zo Zvolena, Sebedína, Banskej Bystrice v skorých ranných hodinách. Cesta územím Slovenska, Česka, Poľska. V dopoludňajších hodinách príchod k historickej Striebornej bani, ktorá je súčasťou UNESCO v Tarnovských horách (Sliezsko). Prehliadka bane – súčasťou je jazda vláčikom a plavba loďkou. Po prehliadke presun na zámok Moszna, jeden z najkrajších a najznámejších zámkov Sliezska. Návšteva romantického zámku a priľahlých záhrad. Podvečer cesta do dolnosliezskeho mesta Vroclav, ubytovanie, nocľah.
2. deň: Po raňajkách prehliadka mesta  Vroclav – mesto trpaslíkov, poľské Benátky, ktoré rieka Odra rozdeľuje na dvanásť ostrovov spojených stovkami mostov (Rynek, gotická radnica, kostol sv. Alžbety, Tumský ostrov, Hala Ludova, Vroclavská univerzita atď.) Súčasťou prehliadky je aj plavba po rieke Odra. Po prehliadke osobné voľno. Večer návrat na hotel, druhá noc.
3. deň: Raňajky, presun do univerzitného mesta Poznaň. Spoločná prehliadka: Staromestské námestie s renesančnou Radnicou a pestrofarebnými domami, Múzeum croissantov, Cytadela park (Múzeum zbrojenia a armády, sochy, zeleň). Po spoločnej prehliadke osobné voľno. V podvečerných hodinách opustenie mesta, spiatočná cesta územím Poľska, cesta cez noc.
4. deň: Pokračovanie v spiatočnej ceste územím Slovenska, príchod domov v skorších ranných hodinách.

Cena zájazdu:   230,- € / osoba (pri plne obsadenom autobuse)

Služby CK zahrnuté v cene zájazdu:

Doprava: luxusný zájazdový  autobus
Ubytovanie:  2x ubytovanie hotelovej kategórie
Strava:  2 x raňajky na ubytovaní
Iné:  Sprievodca CK, poistenie CK pre prípad úpadku  v zmysle zákona č. 170/2018 Z.z. , DPH
V cene zájazdu nie sú zahrnuté vstupy!

Cena zájazdu nezahrňuje ceny vstupov.

Cena a služby zájazdu sú garantované pri nezmenenom kurze a zákonných podmienkach platných v čase vydania programu. (Január 2023).

Poistenie  nie je zahrnuté v cene. CK môže zaistiť v prípade záujmu objednávateľa „Cestovné poistenie účastníkov zahraničných zájazdov“ realizované cez poisťovňu UNION.  Poistná suma os./ deň  = 3,- €.

Podmienky účasti na zájazde sú súčasťou Všeobecných zmluvných podmienok účasti na zájazdoch CK ČEKAN.

 

Zmena programu vyhradená!