POKLADY MORAVSKEJ PÁLAVY

POKLADY MORAVSKEJ PÁLAVY 2021-10-14T16:13:45+00:00

Project Description

POKLADY MORAVSKEJ PÁLAVY

ARCHEOPARK PAVLOV – MIKULOV

23. október 2021

Program zájazdu:

05.30 hod.       Odchod zo Zvolena (parkovisko pri železničnej stanici oproti Lidlu). Cesta územím Slovenska, Moravy.

V dopoludňajších hodinách príchod do Pavlova, moravskej obce ležiacej na východnom úpätí najvyššieho vrchu Pálavy – Děvína. Obec je známa nielen svojou vinárskou tradíciou, ale aj unikátnym archeologickým parkom. Archeopark Pavlov je modernou expozíciou sprístupňujúcou jednu z najvýznamnejších pravekých lokalít doby lovcov mamutov na svete. V unikátnej stavbe, vstupujúcej pod zem, na úroveň nálezových vrstiev, sú prezentované predmety dennej potreby ľudí, ktorí v oblasti pod hrebeňmi Pálavy žili približne pred 30 000 rokmi. V poludňajších hodinách príchod do Mikulova, spoločná prehliadka pamätihodností mesta: Mikulovský zámok, Sgrafitový dom U rytierov, Kašna, súsošie Najsvätejšej trojice, Dietrichsteinská hrobka, Židovská štvrť, osobné voľno. V prípade záujmu možnosť návštevy Svatého kopečku, na ktorom stojí baroková kaplnka sv. Sebastiána, zvonica a Boží hrob.

16.30 hod.       Spiatočná cesta územím Moravy a Slovenska. Príchod domov v neskorých večerných hodinách.

Cena zájazdu :    42,- € / osoba (pri plne obsadenom autobuse)

Služby CK zahrnuté v cene zájazdu :

Doprava :       luxusný zájazdový  autobus ( klimatizácia, DVD prehrávač, bufet a pod.)

Iné :                Sprievodca cestovnej kancelárie, DPH.

Cena zájazdu nezahrňuje ceny vstupov.

Cena a služby zájazdu sú garantované pri nezmenenom kurze a zákonných podmienkach platných v čase vydania programu. (november 2019). Poistenie  nie je zahrnuté v cene. CK môže zaistiť v prípade záujmu objednávateľa „Cestovné poistenie účastníkov zahraničných zájazdov“ realizované cez poisťovňu UNION.  Poistná suma os./ deň  = 2,- €. Podmienky účasti na zájazde sú súčasťou Všeobecných zmluvných podmienok účasti na zájazdoch CK ČEKAN.

Zmena programu vyhradená!