POZOR ZMENA TERMÍNU !

POZOR ZMENA TERMÍNU ! 2020-02-20T14:21:01+00:00

Project Description

PO STOPÁCH M. R. ŠTEFÁNIKA

2. máj 2020

Program zájazdu:

07.00 hod.         Odchod zo Zvolena (parkovisko pri železničnej stanici oproti Lidlu). V dopoludňajších hodinách príchod do Košarísk, návšteva múzea M. R. Štefánika, ktoré bolo zriadené v jeho rodnom dome. Expozícia predstavuje Milana Rastislava Štefánika ako človeka s pozitívami i negatívami, znalca umenia a krásnej literatúry, ale aj vedca, cestovateľa, vojaka, politika, diplomata. Prostredníctvom kolekcie takmer 200 vystavených predmetov sa návštevník prenesie do prostredia, v ktorom Štefánik žil, do spoločnosti, v ktorej sa pohyboval, do dejinných udalostí, v ktorých zanechal dlhú stopu. Po prehliadke presun do Brezovej pod Bradlom, návšteva múzea jedného z najvýznamnejších architektov Slovenska – Dušana Samuela Jurkoviča, ktorý je okrem mnohých nádherných stavieb na území Slovenska, Českej republiky a Poľska aj autorom Štefánikovej mohyly dokonca aj samotnej myšlienky tohto pamätníka. Po prehliadke múzea presun k  Mohyle M. R. Štefánika. V popoludňajších hodinách spiatočná cesta. Príchod domov v podvečerných hodinách

Cena zájazdu / osoba :  34,-  EUR  (pri plne obsadenom autobuse)

Služby CK v cene zájazdu:

Doprava :  luxusný zájazdový  autobus ( klimatizácia, DVD prehrávač,  bufet a pod.)

Iné : sprievodca CK, DPH

Cena a služby zájazdu sú garantované pri nezmenenom kurze a zákonných podmienkach platných v čase vydania programu. (November 2019). Poistenie  nie je zahrnuté v cene. CK môže zaistiť v prípade záujmu objednávateľa „Cestovné poistenie účastníkov zahraničných zájazdov“ realizované cez poisťovňu UNION.  Poistná suma os./ deň  = 1,- €. Podmienky účasti na zájazde sú súčasťou Všeobecných zmluvných podmienok účasti na zájazdoch CK ČEKAN.

 Zmena programu vyhradená!