PARÍŽ

PARÍŽ 2020-01-24T10:26:46+00:00

Project Description

PARÍŽ – LE MONT ST. MICHEL – SAINT MALO- VERAILLES

10. -15. september 2020

Stručný program :

  1. deň : Odchod zo Zvolena v skorých ranných hodinách. Cesta územím Slovenska, Česka, Nemecka Francúzska. Ubytovanie v meste Verdun, nocľah.
  2. deň : Pokračovanie v ceste územím Francúzska. V dopoludňajších hodinách príchod do Paríža,   spoločný a odporučený individuálny program, prehliadka najvýznamnejších pamätihodností mesta.  Vo večerných hodinách tranzitné ubytovanie v smere do Normandie.
  3. deň : Po raňajkách presun do mestečka Avranches, krátka prehliadka malebného normandského mestečka – výhľad z pevnosti a návšteva baziliky Saint-Gervais et Saint-Protais. Presun k Le Mont Saint Michel, prehliadka jedného z najnavštevovanejších miest Francúzska, v ktorom sa nachádza unikátny  kláštor vybudovaný v 8. storočí na osamelom skalnom útese. Popoludní presun do korzárskeho mestečka Saint Malo, spoločný a odporučený individuálny program. Vo večerných hodinách spiatočná cesta do Paríža, tranzitný nocľah po trase.
  4. deň : Po raňajkách presun do Versailles, návšteva najznámejšieho barokového palácového komplexu s prekrásnym rozsiahlym parkom. Po prehliadke presun do Paríža, návšteva modernej štvrte La Defense – unikátny projekt modernej urbanistiky s dominantným monumentom La Grande Arche nesúcim spomienku na 200. výročie veľkej francúzskej revolúcie. Individuálne voľno, vo večerných hodinách presun na ubytovanie, nocľah.
  5. deň: Po raňajkách celodenný spoločný a odporučený program v Paríži, pokračovanie v prehliadke mesta. Vo večerných hodinách opustenie mesta, cesta cez noc územím Francúzska, Nemecka.
  6. deň : Pokračovanie v spiatočnej ceste územím Česka, Slovenska. Príchod do Zvolena v popoludňajších hodinách.

Cena zájazdu :   430,- € / osoba (pri plne obsadenom autobuse)

Služby CK zahrnuté v cene zájazdu:

Doprava :       luxusný zájazdový  autobus ( klimatizácia, DVD prehrávač, bufet a pod.)

Ubytovanie:  4 X ubytovanie hotelovej kategórie

Strava :           4 X raňajky na ubytovaní

Iné :                 Sprievodca CK, poistenie CK pre prípad úpadku  v zmysle zákona č. 170/2018 Z.z., DPH.

Cena zájazdu nezahrňuje ceny vstupov.

Cena a služby zájazdu sú garantované pri nezmenenom kurze a zákonných podmienkach platných v čase vydania programu. (November 2019). Poistenie  nie je zahrnuté v cene. CK môže zaistiť v prípade záujmu objednávateľa „Cestovné poistenie účastníkov zahraničných zájazdov“ realizované cez poisťovňu UNION.  Poistná suma os./ deň  = 2,- €. Podmienky účasti na zájazde sú súčasťou Všeobecných zmluvných podmienok účasti na zájazdoch CK ČEKAN.

 Zmena programu vyhradená!