OSVIENČIM

OSVIENČIM 2020-01-13T12:32:23+00:00

Project Description

O s v i e n č i m

13. október 2018

Program zájazdu:

  • 05.00 hod.  –  Odchod zo Zvolena (parkovisko na železničnej stanici oproti Lidlu).  Cesta územím Slovenska, Poľska.
  • V  dopoludňajších hodinách príchod do Osvienčimu, prehliadka bývalého koncentračného   tábora, dnes múzea Auschwitz – Birkenau, ktorý sa stal symbolom utrpenia a vrážd v období 2. svetovej vojny.
  • Po prehliadke spiatočná cesta, príchod do Zvolena vo večerných hodinách.
  • Cena zájazdu / osoba :    33,- EUR  (pri plne obsadenom autobuse)
  • Služby CK v cene zájazdu:
  • Doprava :  luxusný zájazdový  autobus ( klimatizácia, DVD prehrávač, WC, bufet a pod.)
  •  Iné :     Sprievodca CK, sprievodca + slúchadlá v Osvienčime, poistenie CK proti insolventnosti  v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z., DPH
  • Cena a služby zájazdu sú garantované pri nezmenenom kurze a zákonných podmienkach platných v čase vydania programu. (Október  2017).
  • Poistenie  nie je zahrnuté v cene. CK môže zaistiť v prípade záujmu objednávateľa „Cestovné poistenie účastníkov zahraničných zájazdov“ realizované cez poisťovňu UNION.  Poistná suma za deň / osoba = 2,- €.
  • Storno podmienky cestovnej kancelárie a podmienky poistenia sú súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu .

 Zmena programu vyhradená!