Krakov – Vielička

Krakov – Vielička 2020-01-13T11:23:11+00:00

Project Description

K R A K O V – V I E L I Č K A

17.– 18 máj 2019

Program zájazdu:

  1. deň : Odchod  zo Zvolena v skorých ranných hodinách (presné miesto a čas odchodu bude určené po dohode CK s objednávateľom zájazdu). Cesta územím Slovenska, Poľska. V dopoludňajších hodinách príchod do kráľovského mesta Krakov, prehliadka centra mesta: Wawel, Grodska ul., kostol sv. Petra a Pavla, kostol sv. Ondreja, Collegium Maius, Rynek glowny, Floriánska brána….osobné voľno. Večer ubytovanie, nocľah.

 

  1. deň : Po raňajkách pokračovanie v prehliadke Krakova – židovská štvrť Kazimierz. V poludňajších hodinách presun do Vieličky, prehliadka soľnej bane, počas ktorej sprievodca oboznámi návštevníkov s históriou bane a tradíciami baníckeho remesla. Komory sú vyzdobené figurálnymi kompozíciami zo soli a v soľnom masíve sú vysekané aj unikátne kaplnky. Po prehliadke spiatočná cesta územím Poľska, Slovenska. Príchod domov v neskorých večerných hodinách.

Cena zájazdu:  79,- € / osoba

Služby CK v cene zájazdu :

 

Doprava: luxusný zájazdový autobus (klimatizácia, DVD rekordér, bufet, WC a pod.)

Ubytovanie: 1 x turistická kategória v Krakove alebo jeho blízkosti

Iné:      Sprievodca cestovnej kancelárie, sprievodca + sluchátka v Osvienčime, poistenie CK proti insolventnosti  v zmysle zákona č. 170/2018 Z.z. , DPH.

V cene zájazdu nie sú zahrnuté vstupy na Wawel a do Vieličky.

Orientačné ceny vstupov:

 

Wawel : 25,- PLN

Vielička: 89,- PLN

Cena a služby zájazdu sú garantované pri nezmenenom kurze a zákonných podmienkach platných v čase vydania programu. (Január 2019).

Poistenie  nie je zahrnuté v cene. CK môže zaistiť v prípade záujmu objednávateľa „Cestovné poistenie účastníkov zahraničných zájazdov“ realizované cez poisťovňu UNION.  Poistná suma za deň / osoba = 2,- €.

Stornovacie podmienky cestovnej kancelárie a podmienky poistenia sú súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu.

 

Zmena programu vyhradená!