JUŽNÉ ČECHY 9. – 11. máj 2023

JUŽNÉ ČECHY 9. – 11. máj 2023 2023-03-27T13:00:52+00:00

Project Description

JUŽNÉ ČECHY

9. – 11. máj 2023

Program zájazdu:

1. deň: Odchod zo Zvolen o 04.00 hod. Cesta s prestávkami územím Slovenska a Česka. V predpoludňajších hodinách príchod do Českého Krumlova (UNESCO), ktorý je príťažlivým najmä vďaka všadeprítomnej atmosfére dávnych dôb. Po spoločnej prehliadke zámku, divadla a zámockých záhrad bude nasledovať osobné voľno.
Popoludní presun do typickej juhočeskej „vesničky“ Holašovice, ktoré predstavujú unikátny dochovaný súbor hospodárskych usadlostí, ktoré boli stavebne a výtvarne upravené v priebehu 19. storočia do podoby tzv. sedliackeho baroka.
Vo večerných hodinách ubytovanie v Českých Budějoviciach alebo okolí, prvá noc.
2. deň: Raňajky, cesta do mesta Tábor, významného centra husitského hnutia. Prehliadka historického jadra, návšteva Husitského múzea a stredovekého podzemia. Po prehliadke presun k bizarnému vodnému zámku Červená Lhota s jedinečnou atmosférou a krásnym priľahlým anglickým parkom. Popoludní návšteva mesta Jindřichův Hradec, situovanom v blízkosti známeho juhočeského rybníka Vajgar. Prehliadka historického centra mesta (kostol Nanebovzatia Panny Márie s vysokou mestskou vežou, radnica, kostol sv. Jána Krstiteľa, Krýzovy jesličky – najväčší pohyblivý betlehem na svete. zámok s nástennými maľbami zo 14. storočia a pod. Večer návrat na ubytovanie, druhá noc.
3. deň: Po raňajkách návšteva mestečka Hluboká nad Vltavou, ktoré je preslávené predovšetkým svojím novogotickým zámkom zasadeným v anglickom parku. Prehliadka zámku, parku aj okolia, osobné voľno. Následne presun do Presun do renesančnej perly Českomoravskej vysočiny, mesta Telč, ktoré je od roku 1992 zapísané na Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Prehliadka viacerých stavebných slohov minulého tisícročia. Prelínajú sa tu skvosty z prostredia meštianskeho, šľachtického a cirkevného pamiatky gotické, renesančné i barokové, ale aj románske či klasicistické. Spoločný a individuálny program.
Popoludní opustenie mesta, spiatočná cesta územím Česka, Slovenska. Príchod do Banskej Bystrice v neskorých večerných hodinách.

Cena zájazdu:   200,- € / osoba (pri plne obsadenom autobuse)

Služby CK zahrnuté v cene zájazdu:

Doprava:  luxusný zájazdový  autobus ( klimatizácia, DVD prehrávač, bufet, WC a pod.)
Ubytovanie:  2 X ubytovanie hotelovej kategórie
Strava:  2 X raňajky v hoteli
Iné:  Sprievodca, poistenie CK proti insolventnosti  v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. , DPH

Cena zájazdu nezahrňuje ceny vstupov.

Cena a služby zájazdu sú garantované pri nezmenenom kurze a zákonných podmienkach platných v čase vydania programu. (Február 2023).

Poistenie  nie je zahrnuté v cene. CK môže zaistiť v prípade záujmu objednávateľa „Cestovné poistenie účastníkov zahraničných zájazdov“ realizované cez poisťovňu UNION.  Poistná suma za deň / osoba = 3,- €.

Storno podmienky cestovnej kancelárie a podmienky poistenia sú súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu .

 

Zmena programu vyhradená!