ČESKOMORAVSKÁ VYSOČINA

ČESKOMORAVSKÁ VYSOČINA 2020-01-13T12:36:25+00:00

Project Description

Českomoravská  vysočina

1.– 2. september 2018

Program zájazdu:

 1. deň Odchod zo Zvolena o 05.00 hod. Cesta územím Slovenska, Česka. V dopoludňajších hodinách príchod do Žďáru nad Sázavou, návšteva unikátneho Kostola sv. Jana Nepomuckého na Zelenej hore. Tento originálny príklad barokovej gotiky bol zapísaný aj na zoznam UNESCO.  Po prehliadke presun do Jihlavy, prehliadka mesta (Jihlavské katakomby – druhý najväčší labyrint v Česku, brána Matky Božej, kostol sv. Jakuba, dom Gustáva Mahlera), osobné voľno. Vo večerných hodinách  presun na ubytovanie, nocľah.
 2. deň Raňajky, tranzit do mesta Telč, ktoré je od roku 1992 zapísané na Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Prehliadka  viacerých stavebných slohov minulého tisícročia. Prelínajú sa tu skvosty z prostredia meštianskeho, šľachtického a cirkevného pamiatky gotické, renesančné i barokové, ale aj  románske či klasicistické. Spoločný a individuálny program. V poludňajších hodinách presun do Třebíče, ktorá sa môže popýšiť až dvoma pamiatkami zaradenými do zoznamu UNESCO, jedinou kompletne zachovanou židovskou štvrťou v Európe a bazilikou sv. Prokopa.  Prehliadka mesta, osobné voľno. Podvečer spiatočná cesta.  Príchod do Zvolena v neskorých večerných hodinách.
 • Cena zájazdu / osoba: 79,- EUR  (pri plne obsadenom autobuse)
 • Služby CK zahrnuté v cene zájazdu :
 • Doprava :  luxusným zájazdovým  autobusom ( DVD prehrávač, audio, bufet, WC a pod.)
 • Ubytovanie : 1 x jednoduchý hotel alebo penzión
 • Strava: 1 x raňajky na ubytovaní
 • Iné : sprievodca – zástupca CK, poistenie CK proti insolventnosti v zmysle zák. č. 281/2001. Zb. z., DPH
 • Cena zájazdu nezahrňuje ceny vstupov.
 • Cena a služby zájazdu sú garantované pri nezmenenom kurze a zákonných podmienkach platných v čase vydania programu. (Október  2017).
 • Poistenie  nie je zahrnuté v cene. CK môže zaistiť v prípade záujmu objednávateľa „Cestovné poistenie účastníkov zahraničných zájazdov“ realizované cez poisťovňu UNION.  Poistná suma za deň / osoba = 2,- €.
 • Storno podmienky cestovnej kancelárie a podmienky poistenia sú súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu .

 Zmena programu vyhradená!