BRATISLAVA A ZÁMKY V OKOLÍ HAINBURGU

BRATISLAVA A ZÁMKY V OKOLÍ HAINBURGU 2020-01-15T11:00:59+00:00

Project Description

BRATISLAVA A ZÁMKY V OKOLÍ HAINBURGU

16. – 17. máj 2020

Program zájazdu:

1.deň:       Odchod zo Zvolena o 7.00 hod. (parkovisko pri železničnej stanici oproti obchodnému domu LIDL). V dopoludňajších hodinách príchod k hradu Devín, ktorý sa nachádza na čarovnom sútoku Moravy a Dunaja. Po prehliadke expozícií hradu presun do Bratislavy, prehliadka najvýznamnejších pamätihodností mesta – Bratislavský hrad, dóm sv. Martina, primaciálny palác, Michalská brána, stará radnica, Hviezdoslavovo  námestie, osobné voľno. Vo večerných hodinách návšteva divadelného predstavenia(podľa aktuálnej ponuky),nocľah.

2.deň:       Po raňajkách presun k zámku SchlossHof, prehliadka zámku a záhrad. Veľkolepý areál zámku patrí k najkrajším barokovým architektonickým celkom Európy. Súčasťou letnej rezidencie princa Eugena je aj nádherná baroková záhrada, ktorá sa rozprestiera na 7 terasách zostupujúcich k rieke Morave. V poludňajších hodinách presun k Národnému parku Dunajské luhy, uprostred ktorého leží zámok Eckartsau, obklopený nádherným 27-hektárovým parkom v anglickom vidieckom štýle. Zámok je aj dejiskom konca Rakúsko-uhorskej monarchie – cisár Karol I. tu strávil so svojou rodinou posledné dni svojho vládnutia. Po prehliadke zámkuspiatočná cesta. Príchod do Zvolena vo večerných hodinách.

Cena zájazdu : 99,-  € / osoba (pri plne obsadenom autobuse)

Služby CK zahrnuté v cene zájazdu:

Doprava :         luxusný zájazdový autobus ( klimatizácia, DVD prehrávač, bufet a pod.)

Ubytovanie:    1 X ubytovanie hotelovej kategórie

Strava :             1 X raňajky na ubytovaní

Iné :                   Sprievodca CK, poistenie CK pre prípad úpadku  v zmysle zákona č. 170/2018 Z.z. , DPH

Cena zájazdu nezahrňuje ceny vstupov.

Cena a služby zájazdu sú garantované pri nezmenenom kurze a zákonných podmienkach platných v čase vydania programu. (November 2019). Poistenie  nie je zahrnuté v cene. CK môže zaistiť v prípade záujmu objednávateľa „Cestovné poistenie účastníkov zahraničných zájazdov“ realizované cez poisťovňu UNION.  Poistná suma os./ deň  = 2,- €. Podmienky účasti na zájazde sú súčasťou Všeobecných zmluvných podmienok účasti na zájazdoch CK ČEKAN.

 Zmena programu vyhradená!