Adventný Krakow – Vielička

Adventný Krakow – Vielička 2020-01-13T11:23:44+00:00

Project Description

Adventný Krakov – Vielička

6.-7. december 2019

Program zájazdu:

1. deň : Odchod zo Zvolena o 11,30 hod., z Banskej Bystrice o 12.00 hod.. Cesta územím Slovenska, Poľska. V podvečerných hodinách príchod do kráľovského mesta Krakov, návšteva vianočných trhov, vychutnanie sviatočnej atmosféry mesta. Večer ubytovanie, nocľah.

2. deň : Po raňajkách spoločná prehliadka Krakova : Wawel, Grodska ul., kostol sv. Petra a Pavla, kostol sv. Ondreja, Collegium Maius, Rynek glowny, Floriánska brána….osobné voľno, spoločný obed. V popoludňajších hodinách presun do Vieličky, prehliadka soľnej bane, počas ktorej sprievodca oboznámi návštevníkov s históriou bane a tradíciami baníckeho remesla. Komory sú vyzdobené figurálnymi kompozíciami zo soli a v soľnom masíve sú vysekané aj unikátne kaplnky. Po prehliadke spiatočná cesta územím Poľska, Slovenska. Príchod domov v neskorých večerných hodinách.

  • Cena zájazdu / osoba :  90,-  EUR  (pri plne obsadenom autobuse)
  •  Služby CK v cene zájazdu:
  • Doprava :  luxusný zájazdový  autobus ( klimatizácia, DVD prehrávač,  bufet a pod.)
  • Iné : sprievodca –  zástupca CK, poistenie CK proti insolventnosti v zmysle zák. č. 170/2018 Z. z., DPH
  • V cene zájazdu nie sú zahrnuté vstupy na WAWEL a do Vieličky
  • Orientačné ceny vstupov : WAWEL 7€  a Vielička 22,50 €
  • Cena a služby zájazdu sú garantované pri nezmenenom kurze a zákonných podmienkach platných v čase vydania programu. (September 2019).
  • Poistenie  nie je zahrnuté v cene. CK môže zaistiť v prípade záujmu objednávateľa „Cestovné poistenie účastníkov zahraničných zájazdov“ realizované cez poisťovňu UNION.  Poistná suma za deň / osoba = 2,- €.
  • Storno podmienky cestovnej kancelárie a podmienky poistenia sú súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu .

 Zmena programu vyhradená!