Predvianočná Praha

Predvianočná Praha 2018-10-24T16:48:03+00:00

Project Description

Predvianočná  

P R A H A 

04. – 05. december 2018

Program zájazdu:

  1. deň : Odchod zo Zvolena v skorých ranných hodinách. Cesta územím Slovenska, Česka. V poludňajších hodinách príchod do Prahy, spoločný a odporučený individuálny program : Strahovské nádvorie, Loretánske námestie, Loreta, Pražský hrad,  Kampa, Karlov most,  Karlova ulica, Staromestské námestie, Týnsky chrám…. Po absolvovaní spoločného programu osobné  voľno s možnosťou návštevy vianočných trhov.  Vo večerných hodinách ubytovanie,  noc v Prahe.
  2. deň : Raňajky, pokračovanie v programe : povesťami opradený Vyšehrad  (Kostol sv. Petra a Pavla, Rotunda sv. Martina, vstupné brány, čertov stĺp, Vyšehradský cintorín), Obecný  dom, Prašná brána, Tylovo divadlo, Karolínum, Václavské námestie, osobné voľno. V popoludňajších hodinách spiatočná cesta (cca o 14. 00 hod.) Príchod domov  v neskorých večerných hodinách.

Cena zájazdu / osoba:    109,- EUR  (pri plne obsadenom autobuse)

Služby CK zahrnuté v cene zájazdu :

Doprava :  luxusným zájazdovým  autobusom ( DVD prehrávač, audio, bufet, WC a pod.)

Ubytovanie : 1 x  hotelovej kategórie

Strava: 1 x raňajky na ubytovaní

Iné : sprievodca – zástupca CK, poistenie CK proti insolventnosti v zmysle zák. č. 281/2001. Zb. z., DPH

Cena a služby zájazdu sú garantované pri nezmenenom kurze a zákonných podmienkach platných v čase vydania programu. (September 2018).

Poistenie  nie je zahrnuté v cene. CK môže zaistiť v prípade záujmu objednávateľa „Cestovné poistenie účastníkov zahraničných zájazdov“ realizované cez poisťovňu UNION.  Poist. suma za deň / osoba = 2,- €.

Stornopodmienky cestovnej kancelárie a podmienky poistenia sú súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu.

Zmena programu vyhradená!